آکواریوم آب شیرین – D106

در این نوع آکواریوم همانطور که از نام آن پیداست ، زیستگاه اصلی موجودات ،دریاچه ها و یا رودخانه های آب شیرین می باشد ، و آنالیز آب مورد نیاز این موجودات بسیار به آب شهری نزدیک است.

پاسخ دادن